Τι μπορεί να προκαλέσει ΣΜΝ;

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις έχουν αυξηθεί στο εσωτερικό της Ελλάδας. Σε πρόσφατες μελέτες , την τελευταία δεκαετία, τα περιστατικά της σύφιλης έχουν τριπλασιαστεί και τα χλαμύδια έχουν αυξηθεί κατά 43%. Ο λόγος για αυτά είναι οι αυξήσεις στις online γνωριμίες και οι καλύτερες δοκιμές, οι οποίες θα συζητηθούν περαιτέρω στο εσωτερικό […]